"


1η και 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ΕΣΠΑ στην Καστοριά

Υπό την προεδρεία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη,

ολοκληρώθηκε η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά, στις 22 Νοέμβρη 2022.

Το πρωί της ίδιας ημέρας έγινε και η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησε και η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη.

Κατά τη συνεδρίαση των δύο επιτροπών, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε στα Μέλη της Επιτροπής την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος 2014-2020 και την επίτευξη των επιμέρους στόχων, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το νέο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 και έγινε ενημέρωση για τον Προγραμματισμό των Προσκλήσεων, την έγκριση της Μεθοδολογίας, καθώς και για θέματα Επικοινωνίας και Προβολής.

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτελούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των φορέων πολιτικής και επιτελικών δομών των Υπουργείων στους τομείς παρέμβασης του προγράμματος, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των φορέων της αυτοδιοίκησης καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ