"


Εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Κορησού

Εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Κορησού

στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς».

Οι εργασίες αφορούν την :

1) Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από τις γεωτρήσεις έως τη δεξαμενή συνολικού μήκους 2800 μέτρων με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.

2) Αντικατάσταση υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεξαμενής και γεωτρήσεων.

3) Επισκευή - συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων κτιρίων γεωτρήσεων και δεξαμενής.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ