"


Ολοκλήρωση της α’ φάσης του έργου της επιχειρηματικότητας της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας στον Δήμο Νεστορίου

Ολοκληρώθηκε  εντός της επικράτειας του Δήμου Νεστορίου

η πρώτη φάση του έργου της επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτημένη από την περιφέρεια Δ. Μακεδονίας με το ποσό των 250.000 ευρώ. Συντηρήθηκαν πολλοί από τους δρόμους που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες και βελτιώθηκε κατά πολύ η προσβασιμότητα σε αυτές.

Η δεύτερη φάση του έργου, εντός του ‘23, θα περιλαμβάνει ΚΑΙ την ασφαλτόστρωση όλων ανεξαιρέτως των δρόμων που οδηγούν προς όλες τις μονάδες του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές του Γράμμου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού 4,3 εκ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη κ. Γ. Κασαπίδη και θα επιλύσει με τον πλέον οριστικό τρόπο όλα τα έως τώρα υφιστάμενα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετώπιζαν οι μονάδες αυτές.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ