"


Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Αναστολή αγώνων Κυπέλλου


Η επιτροπή εκτάκτων θεμάτων της Ε.Π.Σ. Καστοριάς κατόπιν απόφασης

που έλαβε την Τρίτη 20/09/2022 αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή των προγραμματισμένων αγώνων κυπέλλου, ως τις 01/10/2022 αναμένοντας τις αποφάσεις της Γ.Σ της Ε.Π.Ο στις 30/09/2022 στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.435525/13-09-2022 (ΑΔΑ:96ΦΟ4653Π4-ΨΔΞ) Εγκυκλίου της Γ.Γ.Α.,με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων».

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ