"


Νέα παράταση για να εγγραφούν τα σωματεία στο Μητρώο!

Με ανακούφιση υποδέχθηκαν πολλά από τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Καστοριάς

την παράταση που δόθηκε, προκειμένου να προχωρήσουν στην απαραίτητη τροποποίηση του καταστατικού τους, εναρμονίζοντάς τον με τον νέο αθλητικό νόμο.

Η αρχική προθεσμία εξέπνεε στις 30 Ιουνίου και η πίεση είχε αρχίσει να γίνεται ασφυκτική, πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που η μη εναρμόνιση θα είχε ως συνέπεια την απαγόρευση συμμετοχής στις διοργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», επανακαθορίζεται το πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο. 

Μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε ήταν ότι τα σωματεία που δεν εγγραφούν στο Μητρώο μέχρι τις 31/7/2022 διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ένωσης ή της ομοσπονδίας. 
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ