"


Και επίσημα Πρόεδρος της ΕΠΟ ο Τάκης Μπαλτάκος! Όσα αποφασίστηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Το τυπικό μέρος της εκλογής του Τάκη Μπαλτάκου στην προεδρία

της ΕΠΟ έγινε το πρωί της Τετάρτης (01/06). Ο γνωστός δικηγόρος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορίας απέσπασε 59 “ναι” εκ των 65 που ψήφισαν (69 ήταν οι παρόντες που είχαν δικαίωμα ψήφου), ενώ υπήρξαν πέντε λευκά και ένα άκυρο. Η θητεία του Τάκη Μπαλτάκου θα είναι μέχρι το 2024, όταν και θα γίνουν ξανά εκλογές στην ΕΠΟ.

Πριν την ανάδειξη του Μπαλτάκου ως νέου προέδρου στις δύο Γενικές Συνελεύσεις που έγιναν παρουσία του Μαρκ Κλάτενμπεργκ ο οποίος είχε και επαφές με εκπροσώπους των μεγάλων στο περιθώριο των Συνελεύσεων και Προέδρευσε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης Μάνος Γαβριηλίδης, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι εξής διαδικασίες (στις περισσότερες ψήφισε αρνητικά ο Ολυμπιακός):

Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου από 01.06.2021 έως και 31.5.2022.

Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1.1.2021 έως και 31.12.2021.

Έγκριση προϋπολογισμού της περιόδου από 1.1.2023 έως και 31.12.2023.

Ψήφιση προτάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο. για τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού που διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού και κωδικοποίηση των διατάξεων του.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τα πεπραγμένα:

Με την έγκριση των πεπραγμένων της διοίκησης, τον οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και των Κανονισμών και την Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών για την επόμενη χρήση, τα οποία έτυχαν ευρύτατης αποδοχής από το Σώμα, ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της Ε.Π.Ο..


Ειδικότερα:

Ο διοικητικός απολογισμός της Ε.Π.Ο. εγκρίθηκε με 64 «ναι», 2 «όχι» και 2 λευκές ψήφους.

Ο οικονομικός απολογισμός της Ε.Π.Ο. εγκρίθηκε με 66 «ναι», 1 «όχι» και 1 αποχή.

Ο προϋπολογισμός της Ε.Π.Ο. εγκρίθηκε με 66 «ναι» και 2 «όχι».

Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού εγκρίθηκαν με 66 «ναι», 1 «όχι» και 1 αποχή.

Η έκθεση των Ορκωτών για την επόμενη χρήση εγκρίθηκε ομοφώνως.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ