"


3η φάση διαμόρφωσης πεζοδρομίων στη Μηλίτσα

107.200 € ο συνολικός προϋπολογισμός

Σε εξέλιξη είναι η 3η φάση διαμόρφωσης πεζοδρομίων στην Κοινότητα Μηλίτσας, προϋπολογισμού 37.200 €. Πρόκειται για εργασίες που έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2018 και φτάνουν μέχρι στιγμής τις 70.000 €.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ