"


Η νέα διάρθρωση Αντιδημαρχιών του Δήμου Καστοριάς


Με Απόφαση του Δημάρχου, Γιάννη Κορεντσίδη, οι Αντιδημαρχίες του Δήμου Καστοριάς διαμορφώνονται ως εξής:

Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Προγραμματισμού, με Αντιδήμαρχο τον κ. Κωνσταντίνο Τσανούσα

Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Συντονισμού Δημοτικών Ενοτήτων, με Αντιδήμαρχο τον κ. Θεόδωρο Λιάμη

Αντιδημαρχία Καθημερινότητας, Συντήρησης Υποδομών, Ηλεκτροφωτισμού και Οχημάτων με Αντιδήμαρχο τον κ. Ιωάννη Σαλβαρίνα

Αντιδημαρχία Τουρισμού και Πολιτισμού με Αντιδήμαρχο τον κ. Αθανάσιο Ρήμο

Αντιδημαρχία Ανάπτυξης, Εμπορίου, Ενέργειας και Επιχειρηματικότητας με Αντιδήμαρχο τον κ. Σωκράτη Πέλκα

Αντιδημαρχία Πρωτογενούς Τομέα, Ανάπτυξης Υπαίθρου και Πρασίνου με Αντιδήμαρχο τον κ. Διονύσιο Λίτσκα

Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων με Αντιδήμαρχο την κ. Χρυσούλα Φιλίππου

Αντιδημαρχία Διοίκησης, Δημοτικής Περιουσίας, Πολεοδομίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με Αντιδήμαρχο τον κ. Στυλιανό Φουλιρά

Αντιδημαρχία Πρόνοιας και Εθελοντισμού με Αντιδήμαρχο τον κ. Πέτρο Δοκόπουλο

Δύο εκ των εννέα συνολικά Αντιδημαρχιών που διαμορφώνονται βάσει της Απόφασης είναι άμισθες.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ