"


Ένταξη έργων ύψους 257 εκ. ευρώ στο “Αντώνης Τρίτσης” – 4,5 εκ. ευρώ στον Δήμο Καστοριάς για έργα αγροτικής οδοποιϊας

 


Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

του Υπουργείου Εσωτερικών. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα –κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης– εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενενήντα οκτώ (98) νέα έργα, συνολικού ύψους 257 εκατ. ευρώ.

Οι πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων: Είκοσι (20) έργα που αφορούν τη βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 51,4 εκατ. ευρώ, όπως το έργο του Δήμου Καστοριάς ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου συνολικού μήκους 42 χιλιομέτρων.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ