"


Καστοριά: 4 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Τρίτη 15 Μαρτίου

η Οικονομική επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας στις 10:00 με τα 4 θέματα από αυτά να αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς. Τα κυριότερα θέματα που θα συζητηθούν για τη Καστοριά είναι 


1.Έγκριση ή μη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού  Διεθνή Διαγωνισμού για την    “Προμήθεια ενός (1)  Ελκυστήρα-Τράκτορα  και ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς», Προϋπολογισμού με ΦΠΑ: 550.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Δ/κού Οικ/κού)


2.Τροποποίηση της 173/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς)


3.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο    Κύρου προς ΚΤΕΟ –  Ασφαλτοστρώσεις», αναδόχου ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών Έργων)


4.Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την Προμήθεια και εγκατάσταση άκρως απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Επισκευή – Αναβάθμιση BMS Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 21.862,44 ευρώ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς)


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ