"

 


Υπογραφή Γ. Κασαπίδη σε δύο έργα του Δήμου Καστοριάς, προϋπολογισμού 1,8 εκ. ευρώ

Τις Εντάξεις δυο (2) Πράξεων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022. 

Η πρώτη Πράξη, "Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου - Λ. Κύκνων στην Καστοριά", αφορά στη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη θέση που βρίσκονται τα φανάρια πλησίον του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς, με την ταυτόχρονη διαμόρφωση των υπαρχόντων κλάδων των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Λ. Κύκνων και Διοικητηρίου. Η επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 372.750,00 ευρώ

Η δεύτερη Πράξη, "Βελτίωση οδού Ορεστείων, (από Ψαράδικα μέχρι Λύκεια) στην Καστοριά", αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης οδού σε μήκος 850,00 μέτρων. Η επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 1.390.000,00 ευρώ 

Και οι δυο Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Η Περιφερειακή Αρχή, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα που βελτιώνουν τις οδικές υποδομές και μεγιστοποιούν την ασφάλεια των χρηστών αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. 

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ