"


205.000€ από την Π.Δ.Μ - Π.Ε. Καστοριάς για Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κοινότητας Αγίας Κυριακής

Την διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου Αντιπλημμυρική

Προστασία Κοινότητας Αγίας Κυριακής, προϋπολογισμού 205.000 ευρώ,  ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή στις 04 Ιανουαρίου 2022.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της Κοινότητας Αγίας Κυριακής από παρακείμενο ρέμα, που βρίσκεται στη βόρεια-βορειανατολική πλευρά της, με τον καθαρισμό των απαραίτητων τεχνικών έργων ενίσχυσης  των πρανών και διευθέτησης της κοίτης. Οι εργασίες θα γίνουν  σε μήκος  350μ. περίπου  από τις παρυφές του βουνού έως και τα κοιμητήρια του οικισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) και θα εκτελεστεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του είναι οχτώ (8) μήνες.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ