"


Συνάντηση Εργασίας της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς με Εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Καστοριάς

Σε συνάντηση εργασίας με την Κοσμήτορα της σχολής Θετικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Καστοριάς Χαρά Καλογηράτου, τον Πρόεδρο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Θεόδωρο Μονοβασίλη και το μέλος ΔΕΕΠ του τμήματος Μαθηματικών Γιώργο Βασιλειάδη, συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη, η οποία βρέθηκε  στο χώρο του Πανεπιστημίου Καστοριάς.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Στην ατζέντα της συζήτησης τέθηκαν η έλλειψη του διδακτικού προσωπικού, κυρίως στο τμήμα Μαθηματικών και η έλλειψη φοιτητικών εστιών, γεγονός που θα αναβάθμιζε τις υποδομές του Πανεπιστημίου και θα ανακούφιζε τους μελλοντικού φοιτητές.

 Ακόμη, αναφέρθηκαν στην ανάγκη κατασκευής πεζοδρομίων και καλύτερου φωτισμού μεταξύ του χώρου του Πανεπιστημίου και της εστίας σίτισης. Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική χρηματοδότησης της κατασκευής νέου κυλικείου και η δυνατότητα ένταξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Κοινή πεποίθηση και των δύο πλευρών είναι να συνεχιστεί η καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων και αποφασίστηκε να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογες συναντήσεις. Στόχος είναι να αντιμετωπίζονται από κοινού θέματα που ανακύπτουν, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να  αναδειχτεί ο ρόλος του Πανεπιστημίου και να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση των φοιτητών με την  τοπική κοινωνία της Καστοριάς.  

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ