"


Υπογραφή σύμβασης για την: «Αντικατάσταση ψευδοροφής στο Ισόγειο του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς» από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη

Την  σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση ψευδοροφής

στο Ισόγειο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης και ο ανάδοχος του έργου, την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2021.

Η παρούσα σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 29.000 ευρώ, περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση της υπάρχουσας ψευδοροφής, καθώς και τοποθέτηση νέων φωτιστικών τεχνολογίας Led.

Το έργο χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) της Π.Ε. Καστοριάς και η συνολική προθεσμία περάτωσης του είναι τρεις (3) μήνες από την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης.


Το συγκεκριμένο έργο έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων συντήρησης, δείχνοντας την πρόθεση και τον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής για τη δημιουργία ενός σύγχρονου διοικητηρίου, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες-επισκέπτες της Π.Ε. Καστοριάς.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ