"


Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Τη συνεργασία τους «σφράγισαν» και επίσημα σήμερα Δήμος Καστοριάς

και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημάρχου, Γιάννη Κορεντσίδη και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Θεόδωρου Θεοδουλίδη, με σκοπό την από κοινού λήψη δράσεων των δύο φορέων, αλλά και τη δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Το Μνημόνιο ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας συστηματικής συνεργασίας του Δήμου με το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και, κυρίως, με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου που έχει έδρα την Καστοριά, η οποία θα αποφέρει ευρύτερα οφέλη στην οικονομία και την τοπική κοινωνία.

«Η πολύ αξιόλογη δουλειά που γίνεται από τη Διοίκηση και τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου μας είναι άξια συγχαρητηρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας και να αξιοποιήσουμε την επιστημονική γνώση που υπάρχει στο ίδρυμά μας, που, μάλιστα, είναι και ένας από τους στρατηγικούς εταίρους του Προγράμματος της Δίκαιης Μεταλιγνιτικής Μετάβασης, προς όφελος πάντα της περιοχής μας και των κατοίκων της Καστοριάς», τόνισε, κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Μνημονίου, ο κ. Κορεντσίδης.

Από την πλευρά του ο κ. Θεοδουλίδης, αφού ενημέρωσε για όλες τις νέες δράσεις και τα προγράμματα που υπάρχουν στο παράρτημα της Καστοριάς, σημείωσε:

«Προφανώς, εκτός από το Μνημόνιο υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο Καστοριάς, αντιλαμβανόμενοι όλοι μας τον αναπτυξιακό ρόλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την Καστοριά, αλλά και ολόκληρη την Περιφέρεια. Ο ρόλος αυτός ενισχύεται με το Πρόγραμμα της Δίκαιης Μεταλιγνιτικής Μετάβασης στο οποίο είμαστε Στρατηγικοί Εταίροι».

Το Μνημόνιο μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

Εγκαθίδρυση συνεργασίας σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό ενδιαφέρον, με γνώμονα την αριστεία και την ανάπτυξη και των δύο φορέων.

Συνεργασία για την ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση κοινών θέσεων σε προκλήσεις και αναπτυξιακά θέματα της ευρύτερης περιοχής και του δήμου Καστοριάς ειδικότερα.

Συμμετοχή των δύο φορέων σε δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με βάση τους υφιστάμενους κανόνες και πόρους.

Συνεργασία – δικτύωση των δύο φορέων, και από κοινού αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και τεχνογνωσίας.

Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης – κατάρτισης και πληροφόρησης – ενημέρωσης (π.χ. Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες, Workshops κ.λπ.), πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και των δύο Φορέων.

Συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης του επιστημονικού έργου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Καστοριάς, αλλά και της κοινωνίας συνολικότερα.


Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν η Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Ασπασία Βλάχβεη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, Κίμων Μηταλίδης και οι αντιδήμαρχοι Όλγα Θεοχάρη και Σάκης Ρήμος που αποτελούν μέλη της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την υλοποίηση και παρακολούθηση των όρων της συνεργασίας των δύο φορέων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ