"


200.000 € για «Παράλληλα έργα αναδασμού στο Άγρόκτημα Μελανθίου του Δήμου Άργους Ορεστικού»

Την έγκριση των όρων διακήρυξης  και δημοπράτησης του έργου:

«Παράλληλα έργα αναδασμού στο Αγρόκτημα Μελανθίου του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ,  ενέκρινε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Νοεμβρίου 2021. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, αφορούν τη διάνοιξη και αμμοχαλικόστρωση αγροτικών  δρόμων  σε μήκος  περίπου 2.500μ. και κατασκευή τεχνικών όπου απαιτούνται, σύμφωνα με το καθεστώς αναδασμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης.

 Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι περίπου ένας χρόνος.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ