"


Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Δήμου Νεστορίου


Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο δήμαρχος

Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλους συνυπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου και εργασίες συντήρησης καφενείου Κυψέλης». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 130.000 ευρώ, εκ των οποίων 104.000 ευρώ (συμμετοχή 80%) θα προέλθουν από την Περιφέρεια – Π.Ε. Καστοριάς και τα υπόλοιπα 26.000 ευρώ (συμμετοχή 20%) από πόρους του Δήμου Νεστορίου.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σε διάφορους οικισμούς του Δήμου. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν : 

1. Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στο Επταχώρι.

2. Εργασίες εσωτερικής οδοποιίας στον Πολυάνεμο.

3. Τεχνικό έργο στη θέση «Νερόμυλος» Πευκοφύτου.

4. Παρεμβάσεις συντήρησης και ανακαίνισης στο δημοτικό καφενείο Κυψέλης.

Η δημοπρασία του έργου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2022.  

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ