"


ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡ. : Εργασίες καθαιρέσεως του παλιού τοιχίου αντιστήριξης και κατασκευή νέου με θεμελίωση.


Λόγω αστοχίας στην αρχική του κατασκευή που έγινε προ 15ετίας,

το τοιχίο ανατράπηκε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και ο υφιστάμενος δρόμος κοντά στον περιφερειακό. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες κι όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, ο δρόμος θα ασφαλτοστρωθεί και θα αποκατασταθεί πλήρως.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ