"


Καθαρισμός ρέματος «ΡΙΚΟΥΣΚΑ» στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς - Αμμουδάρας

Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ρέματος «ΡΙΚΟΥΣΚΑ» στο τμήμα του μεταξύ

Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας εξασφάλισε ο Δήμος Άργους Ορεστικού.

Περιλαμβάνουν καθαρισμό της αυτοφυούς βλάστησης μήκους 2.700 μ. και μέσου πλάτους 15 μ, καθαρισμό της κοίτης του ρέματος από φερτά υλικά και προσχώσεις, εκσκαφή – διαπλάτυνση της κοίτης σε θέσεις που απαιτείται και κατασκευή αναχωμάτων σε θέσεις απότομης στροφής του ρέματος που προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στις 70.000 € από το πρόγραμμα «Επιχορήγηση πολιτικής προστασίας από θεομηνίες» (Σ.Α.Ε.-055) και σήμερα υπογράφτηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ