"


Εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ‘’Α. Τρίτσης’’ δύο σημαντικά έργα για τον Δήμο Νεστορίου προϋπολογισμού 3 εκ. €

Πρόκειται για τα έργα ‘’Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Νεστορίου’’

με προϋπολογισμό 2.605.999,04€ και ‘’Φυσικό σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στον οικισμό Κρανοχωρίου’’ προϋπολογισμού 432.396,58€.

Τα έργα αυτά προετοιμάστηκαν μελετητικά  από την σημερινή δημοτική αρχή, υποβλήθηκαν στις 6 Ιουνίου στο πρόγραμμα ‘’Α. Τρίτσης’’ και στις 27-07-2021 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου που συνεδρίασε στις 6-09-2021, με απόφαση του, αποδέχτηκε τα 2 έργα και τα ενέταξε στο τεχνικό του πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η δημοπράτηση και στη συνέχεια το 2022 η κατασκευή των έργων αυτών.

Τα έργα αυτά προστίθενται στα 3 νέα και ήδη εγκεκριμένα έργα του προϋπολογισμού Φιλόδημος  I  συνολικού προϋπολογισμού 767.496,40€ και αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις Νεστορίου – Επταχωρίου (υπό κατασκευή), την αγορά του απορριμματοφόρου και την κατασκευή στάσεων λεωφορείων τύπου Β. 

 Για την έγκριση των 2 νέων έργων ο δήμαρχος Νεστορίου έκανε την ακόλουθη δήλωση :   

‘’Πρόκειται για 2 πολύ σημαντικά έργα που αφορούν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κάτοικων. Με το πρώτο θα συντηρηθούν σχεδόν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι του αγροκτήματος της δημοτικής ενότητας Νεστορίου (Νεστόριο, Κρανοχώρι, Πτελέα, Αγία Άννα καθώς και της ΔΕ Ακριτών (Διποταμία, Χιονάτο, Κομνηνάδες, Πολυάνεμος) και έτσι θα βοηθηθούν οι αγρότες – παραγωγοί στην δουλεία τους, θα γίνει πράξη μια ακόμη δέσμευση μας για στήριξη των παραγωγικών ομάδων του δήμου μας, ενώ θα μειωθούν σημαντικά οι ετήσιες δαπάνες του δήμου για τις συντηρήσεις των αγροτικών δρόμων, ενώ με το 2ο έργο θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κάτοικων του Κρανοχωρίου και θα γίνει πράξη ένα πάγιο αίτημα της περιοχής.

Έτσι ο Δήμος Νεστορίου πέρα από την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας προχώρα και ξεδιπλώνει και τον αναπτυξιακό του ρολό, στηρίζοντας με έμπρακτο τρόπο όλους τους παραγωγικούς ανθρώπους του τόπου μας ‘’

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ