"


Ξεκίνησαν τα έργα της ΔΕΥΑΚ στην Κοινότητα Πενταβρύσου


Ξεκίνησε το  έργο  της ΔΕΥΑ Καστοριάς στην Κοινότητα Πενταβρύσου

με τίτλο Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται και θα ολοκληρωθούν είναι: 

Α. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του υφιστάμενου αντλιοστασίου με την αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων και τη δημιουργία διακριτών χώρων εγκατάστασης των αντλιών και του ηλεκτρικού πίνακα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται παράλληλα με τις παρεκβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στο φρέαρ άντλησης και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου του αντλιοστασίου, η αξιοποίηση του παράπλευρα υφιστάμενου μικρού κτιρίου εμβαδού περίπου 10,00 m2, για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα. Στο κεντρικό κτίριο σχεδιάζονται κυρίως εσωτερικές εργασίες για τη βελτίωση του χώρου εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων ενώ διάφορες επεμβάσεις αναβάθμισης προβλέπονται και για τον περιβάλλοντα χώρο. 


Β. Βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων δεξαμενών αποθήκευσης (νέας και παλαιάς) με την αναδιάταξη των βανοστασίων, πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση διακριτού χώρου για την εγκατάσταση χλωρίωσης. Με δεδομένη τη γειτνίαση της νέας δεξαμενής με χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο οι εργασίες σε αυτήν εστιάζονται κυρίως εντός του περιγράμματος του κτιρίου. 

Γ. Αντικατάσταση τμήματος (με αρχή την έξοδο του αντλιοστασίου) μήκους περίπου 350 m του παλαιότερου υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού κατασκευασμένου με σωλήνες PVC Ø140, στο οποίο παρουσιάζονται συχνότατα θραύσεις. Στο τμήμα θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (MRS 10 - PE 100) ονομαστικής πίεσης 25 atm και ονομαστικής διαμέτρου Ø160. 

Δ. Αντικατάσταση - επέκταση των αγωγών του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Πενταβρύσου συνολικού μήκους περίπου 1.200 m με σωλήνες PE 3ης γενιάς (MRS 10 - PE 100), ονομαστικής πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου Ø63. 

Το Τοπικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον Δήμαρχο Καστοριάς κ.  Κορεντσιδη και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καστοριάς κ. Πέτρο Τόσκο για το έργο αυτό.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ