"


Εργασίες Καθαρισμού του Ρέματος Κεφαλαρίου από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  καθαρισμού στο τμήμα του ρέματος Κεφαλαρίου

από τη γεφυροπλάστιγγα έως τα όρια της λίμνης, μήκους 850 μέτρων, το οποίο κάθε χρόνο δέχεται μεγάλο όγκο νερών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και της  προστασίας των πολιτών και των περιουσιών τους. 
Η εργολαβία περιλάμβανε εκσκαφές και καθαρισμό της τάφρου από την έντονη αυτοφυή βλάστηση που υπήρχε στην περιοχή.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν με την επίβλεψη και καθ΄ υπόδειξη  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.


Να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο κομμάτι του ρέματος Κεφαλαρίου από το ύψος της πλάστιγγας προς το χωριό Τοιχιό, θα εκτελεστεί με νέα εργολαβία.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ