"


ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Ημερίδα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας


Ο Δήμος Καστοριάς συνδιοργανώνει με την Technopolis

ICT Business Park ημερίδα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας την Δευτέρα 30 Αυγούστου στις 18:00 στο ΚΠΕ Καστοριάς

Η παρουσίαση φιλοδοξεί να ενημερώσει & να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες για τις τρέχουσες εξελίξεις πάνω στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την χρήση του Business Model Canvas ενός σύγχρονου επιχειρηματικού εργαλείου για υπάρχοντεςεπιχειρήσειςκαι start-ups, που χρησιμοποιείται για την γραφική απεικόνιση μιας επιχειρηματικής ιδέας σε βιώσιμη επιχείρηση.

Το Business Model Canvas δημιουργήθηκε από τον Alexander Osterwalder ως ένα πρότυπο στρατηγικής διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την τεκμηρίωση των υφιστάμενων. Προσφέρει ένα οπτικό διάγραμμα με στοιχεία που περιγράφουν την πρόταση αξίας μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος, την υποδομή, τους πελάτες και τα οικονομικά στοιχεία, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αποτυπώσουν την ιδέα τους σεμια σελίδα. Η εκδήλωση θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών.

Εισηγητής στην ημερίδα θα είναι ο κ. Αναστάσιος Νταμπίζας

Business Development Manager at South East European Research Centre – SEERC

BSc Computer & Management Science

Loughborough University, UK

MA Marketing, Advertising & Public Relations

Sheffield University, UK

H εκδήλωση είναι μέρος του έργου "BusinessClubs".

Ο κύριος στόχος του έργου "Business Clubs" είναι να παρέχει υποστήριξη σε καινοτόμο και έξυπνο επιχειρηματικό πνεύμα στην διασυνοριακή περιοχή, με επίκεντρο τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Το παρόν Πρόγραμμα αποτελεί ένα σύνολο προτάσεων για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται υπό τους  όρους της Διασυνοριακής Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020 και τους ειδικούς στόχους του IPA II σχετικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση και εδαφική συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ των δικαιούχων χωρών IPA II.Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA II "Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" εγκρίθηκε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2015) 5482 τελικό της 30ής Ιουλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίας στο 2310365120 κ Στέλλα Κανάκη 

https://www.facebook.com/events/calendar/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

https://www.Technopolis.gr/

https://www.kemel.gr/library/business-model-canvas-dynamiko-ergaleio-epicheirimatikotitas


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ