"


Εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Δήμου Καστοριάς

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»,

Δημοτική Σύμβουλος, κ. Χρυσούλα Φιλίππου σημείωσε ότι “παρ’ όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες, κύριο μέλημά μας είναι να παρέχουμε στους γονείς το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας και στο εκπαιδευτικό προσωπικό ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας”.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ