"


Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και σε οικισμούς του Δήμου Άργους Ορεστικού

Την αντικατάσταση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Μελανθίου,

της Νίκης και του Πετροπουλακίου προκήρυξε ο Δήμος Άργους Ορεστικού, με το ποσό των 266.392 € που εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Πιο συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού», θα αντικαταστήσει τα δίκτυα σωληνώσεων των παραπάνω οικισμών που είναι κατασκευασμένα με pvc σωληνώσεις και είναι προβληματικά με πολλές διαρροές, λόγω παλαιότητας. Η αντικατάστασή τους θα γίνει με σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν φρεάτια διακοπής πίεσης, αεροεξαγωγών και εκκένωσης στα σημεία που απαιτούνται.

Επιπλέον, θα γίνουν επισκευές καλλιεργειών νερού στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Άργους Ορεστικού, με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της ποσότητας του νερού, την αποφυγή διαρροών και την προστασία των πηγών από εξωτερικούς μολυσματικούς παράγοντες.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ