"


Αναγγελία για ζημιές από ΠΑΓΕΤΟ στο Δήμο Καστοριάς


Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από «ΠΑΓΕΤΟ»

στις 09/04/2021 στις Κοινότητες Μεταμόρφωσης, Χιλιοδένδρου, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Βασιλειάδας, Μανιάκων, Τοιχιού και Καστοριάς (Κεφαλαρίου). Λόγω του παγετού αυτού έχουν αναφερθεί ζημιές σε καλλιέργειες αχλαδιάς και κερασιάς (πρωιμανθείς ποκιλίες).

Στην Κοινότητα Καλοχωρίου έγινε αναγγελία για ζημιές από «ΠΑΓΕΤΟ» σε καλλιέργειες αμυγδαλιάς οι οποίες δε δηλώθηκαν στον παγετό στις 26-3-2021.

Επίσης σύμφωνα με την αριθ. 25/8-4-2021 Απόφαση Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. δίνεται το δικαίωμα στους παραγωγούς σιτηρών, βρώσιμων οσπρίων, κτηνοτροφικών και ενεργειακών φυτών που επλήγησαν από τους «ΠΑΓΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 2021», να υποβάλλουν δηλώσεις ζημίας. Παρακαλούνται να υποβάλλουν δήλωση μόνο οι παραγωγοί που διαπίστωσαν ότι υπάρχει ζημία από το αίτιο αυτό και να δηλώνουν μόνο τα ζημιωθέντα τεμάχια.

Για την υποβολή δηλώσεων ή για την υποβολή αναγγελίας σε άλλη κοινότητα από τις προαναφερόμενες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.:

Γραφείο Μεσοποταμίας: Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

Γραφείο Μαυροχωρίου: Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Γραφείο Μανιάκων: Αναστασοπούλου Βάγια τηλ.2467351620

Πανταζή ΑγλαΪα τηλ. 2467351623

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων για τις προαναφερόμενες αναγγελίες είναι η 26/04/2021

Για την υποβολή δήλωσης παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον ανταποκριτή.

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2020 (προαιρετικά για τη διευκόλυνσή σας)

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ