"


Στη γραμμή εκκίνησης ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ

Μετά από την επιτυχία της εθελουσίας εξόδου στην οποία συμμετείχαν

πάνω από 1.968 εργαζόμενοι, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν στο επόμενο στάδιο αναδιοργάνωσης προετοιμάζοντας των μετασχηματισμό των λειτουργιών τους.

Για το λόγο αυτό τα ΕΛΤΑ προκήρυξαν διαγωνισμό προϋπολογισμού περίπου 5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, για την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει άμεσα την συνεχή υποστήριξη των ΕΛΤΑ στην υλοποίηση του προγράμματος μετασχηματισμού, για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία ο ανάδοχος του έργου θα υποστηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ με δύο βασικούς στόχους: Πρώτον να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οργανισμού και δεύτερον να τεθούν ισχυρές βάσεις για τη συνεχή ανάπτυξή του.

Η στρατηγική μετασχηματισμού ορίζει τους άξονες ανά επιχειρησιακό πεδίο και τον οδικό χάρτη ενεργειών για τα επόμενα τέσσερα έτη, ενώ οι παρεμβάσεις μετασχηματισμού εκτείνονται σε όλο το εύρος των επιχειρησιακών λειτουργιών του ομίλου (Εμπορική στρατηγική, Δίκτυο Εξυπηρέτησης, Διανομή, Κέντρα Διαλογής, Διαβιβάσεις, Υποστηρικτικές υπηρεσίες) και προσβλέπουν σε ριζικές αλλαγές σε ολόκληρο το μοντέλο λειτουργίας.

Δεδομένης της δεινής θέσης στην οποία βρίσκονται τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, λόγω μεταξύ άλλων της μεγάλης απώλειας τζίρου που δεν καλύπτεται από τις περικοπές εξόδων, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων του μετασχηματισμού, το οποίο όπως αναφέρεται στην προκήρυξη είναι "ιδιαίτερα απαιτητικό”.

Γραφείο Μετασχηματισμού

Για το λόγο αυτό πέρα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ο σύμβουλος καλείται να δημιουργήσει και γραφείο διαχείρισης προγράμματος μετασχηματισμού, που να καλύπτει τόσο τις δράσεις μετασχηματισμού αλλά και παράλληλες δράσεις των ΕΛΤΑ και άλλων παρόχων υπηρεσιών που τα ΕΛΤΑ επιλέξουν καθώς και την διαδικασία παρακολούθησης προόδου και reporting στα συνδεδεμένα μέρη (ΕΕΣΥΠ, Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής)

Βασικός στόχος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών program management, το οποίο αφενός θα παρακολουθεί την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων με βάση τα χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό τους, και αφετέρου θα αξιολογεί περιοδικά το βαθμό επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η ανατροφοδότηση του αρχικού σχεδιασμού και η έγκαιρη παρέμβαση για τυχόν ανάγκες επαναπρογραμματισμού ή μεταβολών που μπορεί να επιβληθούν από τις εξωτερικές συνθήκες.

Σχέδιο μετατάξεων

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού εντάσσεται και η οργανωτική αναδιάταξη των ΕΛΤΑ, βάσει και των υπόλοιπων εργαλείων που δίνουν οι διατάξεις για τον μετασχηματισμό της χρεωμένης εταιρείας, που ψηφίστηκαν από την Βουλή.

Μεταξύ αυτών των εργαλείων περιλαμβάνονται οι εσωτερικές μετατάξεις, αλλά και οι μετατάξεις σε άλλους οργανισμούς και ΔΕΚΟ του δημοσίου, για το πλεονάζον προσωπικό. Αντίστοιχες διατάξεις είχαν χρησιμοποιηθεί και στην  εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του ΟΣΕ (ν. 3891/2010) που προέβλεπε μεταξύ άλλων την υποχρεωτική μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και ο ν. 4643/2019 για τον εκσυγχρονισμό του ομίλου της ΔΕΗ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, κινήθηκε στα επίπεδα των περίπου 140 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει υπολογίσει ότι μόνο από τη μείωση του προσωπικού, μέσω της εθελουσίας αλλά και μετατάξεων όπως έγινε στον ΟΣΕ, το ετήσιο όφελος για την εταιρεία θα προσεγγίσει τα 70 εκατ. ευρώ.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ