"


Ευχαριστήριο του προέδρου της Τ. Κ. Ομορφοκκλησιάς προς το Δήμο Καστοριάς

"Με τις παρεμβάσεις που έγιναν λύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα"

Ως Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ομορφοκκλησιάς αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, προς τον Δήμο Καστοριάς, την αντιδημαρχία καθαριότητας, τον αντιδήμαρχο Άκη Λιάμη και τις υπηρεσίες του, για την άμεση ανταπόκρισή τους αλλά και για την άψογη αποπεράτωση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν -στην κοινότητά μας- κατά το διάστημα 8-18 Φεβρουαρίου 2021 καθώς και τον χειριστή του σκαπτικού μηχανήματος κ. Γιάννη για την εξαιρετική συνεργασία.

Με τις παρεμβάσεις που έγιναν λύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε την κοινότητα μας όπως, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, αποψίλωσης χόρτων, καθαρισμό ρεμάτων, κατεδάφιση και καθαρισμός εγκαταλελειμμένων κτιρίων, απομάκρυνση φερτών υλών και μεταφορά μπαζών.

Για την τοπική κοινότητα Ομορφοκκλησιάς
ο πρόεδρος Φώτης Δοκόπουλος

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ