"


ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ: Θέτει σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων-πληρωμών

 

Ο Δήμος Νεστορίου θέτει σε εφαρμογή νέο σύστημα Ηλεκτρονικών

Ειδοποιήσεων - Πληρωμών, το οποίο φέρνει πολλά πλεονεκτήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής θητείας, η διοίκηση του Δήμου υλοποιεί ένα συγκροτημένο σχέδιο ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής, τη διαφάνεια, τη διαρκή ενημέρωση και τη διευκόλυνση του πολίτη.

Με τις νέες Ηλεκτρονικές Ειδοποιήσεις προστίθεται η Ταυτότητα Οφειλής (μοναδικός κωδικός) στις οφειλές των δημοτών που θα χρησιμοποιείται πλέον για τη διαχείρισή τους. Παράλληλα, οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα  ηλεκτρονικής ενημέρωσης για μία σειρά παραμέτρων : 

την έκδοση του λογαριασμού τους,

την εκτύπωση ειδοποιητηρίου,

την γενικότερη πληροφόρηση για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο,

την πληρωμή μέρους ή του συνόλου των οφειλών τους,

την άμεση πληρωμή με τη χρήση κάρτας. 

Ουσιαστικά ο πολίτης αποκτά πρόσβαση στην καρτέλα του, έχοντας ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις πληρωμές και στα ειδοποιητήριά του. Ταυτόχρονα, για κάθε ειδοποιητήριο που βεβαιώνεται στο δημοτικό ταμείο, ο πολίτης θα δέχεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που θα τον ενημερώνει για το ποσό, το είδος και την ημερομηνία λήξης. Επίσης, θα μπορεί να εξοφλεί άμεσα τις οφειλές του (μέρος ή σύνολο) και με τη χρήση κάρτας.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος δήλωσε τα ακόλουθα «Η μετάβαση του Δήμου Νεστορίου στη νέα ψηφιακή εποχή αποτελεί βασική επιλογή μας που υπηρετείται συστηματικά και με πολλές πρωτοβουλίες. Η δημοτική αρχή διευρύνει συνεχώς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες, στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δήμου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους δημότες να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις τους με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία και γραφειοκρατία. 

Με το νέο σύστημα Ηλεκτρονικών Ειδοποιήσεων - Πληρωμών επιτυγχάνουμε τη μείωση εξόδων αποστολής λογαριασμών και γενικότερα τον περιορισμό των δημοτικών δαπανών, τη βελτίωση της είσπραξης δημοτικών εσόδων, την απελευθέρωση εργατοωρών του προσωπικού του Δήμου για άλλες εργασίες, την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των παραγωγικών - κοινωνικών φορέων».


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ