"


Συνεχείς παρεμβάσεις σε όλη την έκταση των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Καστοριάς

Με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, συνεργεία του Δήμου Καστοριάς

πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις σε όλη την έκταση των δημοτικών ενοτήτων.

Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει μικρές παρεμβάσεις, αλλά αναμφίβολα πολύ μεγάλης σημασίας και πάντοτε σε συνεργασία και συνεννόηση με τους Προέδρους Κοινοτήτων, στις Κοινότητες: Ιεροπηγή, Χιλιόδενδρο, Μανιάκοι, Κορησός, Μαυροχώρι, Τσάκωνη, Πεντάβρυσος, Ομορφοκκλησιά, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα οι εργασίες αυτές θα ενταθούν σε όλα τα χωριά με βάση συγκεκριμένο σχεδιασμό και ιεράρχηση των αναγκών της κάθε περιοχής.

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη έργα όπως η αγροτική οδοποιία και οι παιδικές χαρές, που θα δώσουν λύση σε διαχρονικά ζητήματα και θα αλλάξουν την εικόνα των χωριών, βελτιώνοντας τη ζωή των κατοίκων, σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Υπενθυμίζεται, ότι η Δημοτική Αρχή έχει προϋπολογίσει ένα ενισχυμένο χρηματοδοτικό πακέτο, μέσω της ΣΑΤΑ, περίπου 800.000€, αποκλειστικά για έργα και παρεμβάσεις σε όλα τα χωρά και τους οικισμούς του Δήμου Καστοριάς, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ