"


Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές σας σε περισσότερες από 240 δόσεις

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις συνολικές τους οφειλές, σε εφορία,

ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές, δήμους, ακόμη και σε περισσότερες από 240 δόσεις έχουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέσω της νέας ρύθμισης οφειλών που «τρέχει» ήδη από την 1η Μαρτίου, γνωστή ως «Δεύτερη Ευκαιρία», προκειμένου να αποφύγουν την πτώχευση. 

Οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους μπορούν, μέχρι το τέλος Μαΐου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, μέσω δικαστηρίου ενώ από την 1η Ιουνίου θα μπορεί να γίνει αυτόματα μέσω της πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία, έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκτός από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η διαδικασία της ένταξης στον νόμο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» απαιτεί υποχρεωτικά τη σύνταξη ειδικής έκθεσης, η οποία θα τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η έκθεση αυτή συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες που είναι μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δεκάδες πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  www.keyd.gov.gr.

Η έκθεση αυτή αξιολογείται από τους πιστωτές και εφόσον η πλειοψηφία τους συμφωνεί τότε κατατίθεται συμφωνία εξυγίανσης προς το δικαστήριο, το οποίο επικυρώνει τη συμφωνία. Με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου η ρύθμιση των οφειλών μπορεί να γίνει σε πάρα πολλές δόσεις που μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τις 240 ενώ προβλέπεται ακόμη και κούρεμα οφειλών, εφόσον φυσικά δικαιολογείται από την έκθεση βιωσιμότητας που θα κατατεθεί. Το real.gr παραθέτει έναν χρηστικό οδηγό για τη ρύθμιση οφειλών.

Τι είναι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη Διευθέτηση Οφειλών και την Παροχή 2ης ευκαιρίας; Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή;

Ο Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας είναι ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που δίνει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους, προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους και που;

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους εφόσον το 90% από το συνολικό τους χρέους δεν είναι σε έναν προμηθευτή. Οι αιτήσεις εξυγίανσης κατατίθενται στα κατά τόπου Πρωτοδικεία.

Σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές; Υπάρχει δυνατότητα για διαγραφή χρέους;

Ο νόμος δεν ορίζει ανώτατο αριθμό δόσεων. Από την έκθεση βιωσιμότητας την οποία θα κρίνει το δικαστήριο εξαρτάται ο αριθμός των δόσεων. Για παράδειγμα μια εταιρεία θα μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές της σε 100, 200, 300 ή και περισσότερες δόσεις. Την απόφαση για τον αριθμό των δόσεων λαμβάνει το δικαστήριο.

Πώς προκύπτει ο αριθμός των δόσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού; Τον επιλέγει ο οφειλέτης;

Όχι, δεν τον επιλέγει ο οφειλέτης. Προκύπτει από ειδικό αλγόριθμο (δηλ. αυτόματο υπολογιστικό εργαλείο), που αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη (δηλ. εισοδήματα και περιουσία).

Οι τράπεζες έχουν όριο 240 δόσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Όχι, για τα πιστωτικά ιδρύματα δεν τίθεται τέτοιο όριο. Συνεπώς δύνανται να παρέχουν και περισσότερες δόσεις. Ωστόσο ο αριθμός των δόσεων της πρότασης ρύθμισης οφειλών των τραπεζών και διαχειριστών δανείων προκύπτει από ειδικές παραμέτρους, όπως η ηλικία, η ικανότητα αποπληρωμής και η περιουσία του, τόσο του οφειλέτη όσο και των εγγυητών του.

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπ’ όψη την συνολική περιουσία οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών;

Όχι, δεν καλείται να συμμετέχει ο εγγυητής ή τυχόν άλλοι συνοφειλέτες. Άρα δεν λαμβάνεται υπόψη η περιουσία του εγγυητή ή των λοιπών συνοφειλετών. Ωστόσο, οι τράπεζες – διαχειριστές δανείων δύνανται να προσκαλέσουν τους συνοφειλέτες και εγγυητές, έτσι ώστε να παρέχουν μια ρύθμιση στον οφειλέτη.

Στον εξωδικαστικό προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο; Διαγραφή οφειλών προς τράπεζες;

Ναι, προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι κανόνες (π.χ. αρχή μη χειροτέρευσης πιστωτών). Η διαγραφή γίνεται υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση οφειλών. Όσον αφορά στη διαγραφή οφειλών του δημοσίου, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων. Σημείωση: απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής (δηλ. του κεφαλαίου) των παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

Αν ο οφειλέτης οφείλει μόνο σε μία τράπεζα, θα μπορεί να υπαχθεί στην διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης;

Όχι. Αν κάποιος οφείλει μόνο σε μία τράπεζα, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτήν και να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας, σύμφωνα με το Νόμο 4224/2013 περί Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Εάν κάποιος έχει ήδη ρυθμίσει τα δάνεια του με μια τράπεζα, μπορεί να μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό για να ρυθμίσει μόνο τις οφειλές του στην άλλη τράπεζα;

Όχι. Η αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρυθμίζει όλα τα χρέη, προς όλες τις τράπεζες, διαχειριστές δανείων και δημόσιους πιστωτές.

Αν ο οφειλέτης οφείλει μόνο προς το δημόσιο, θα μπορεί να υπαχθεί στην διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης;

Αν χρωστάει μόνο σε έναν πιστωτή για παράδειγμα μόνο προς την εφορία ή μόνο προς Ταμεία ή τους Δήμους, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν τον έναν πιστωτή του και να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ρυθμίσεων (π.χ. πάγια ρύθμιση σε 24-48 δόσεις). Ωστόσο αν χρωστάει σε 2 πιστωτές τότε μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης.

Πότε αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης;

Από την ημερομηνία ισχύος της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη.

Απαιτείται κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και σχέδιο συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών;

Ναι. Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

Όλοι οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμοι στο ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.grή www.gov.gr), από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίανσης.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ