"


Ξεκίνησαν οι Εργασίες Βελτίωσης Σήμανσης & Αντικατάστασης Στηθαίων, προϋπολογισμού 200.000€ από την Π.Ε. Καστοριάς

Μετά από λεπτομερή καταγραφή των πινακίδων σήμανσης του Επαρχιακού Δικτύου,

από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Καστοριάς, ξεκίνησαν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Καστοριάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ κα προβλέπει την τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης, την αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων, καθώς και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Καστοριάς.  

Οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.











Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ