"


Παράταση προθεσμίας δίνεται από το Δήμο Καστοριάς προς τους επαγγελματίες που θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις για απαλλαγή τελών

Παράταση προθεσμίας έως τις 31 Μαρτίου 2021 δίνεται από το Δήμο Καστοριάς

προς τους επαγγελματίες που θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις για απαλλαγή δημοτικών τελών, λόγω υποχρεωτικής διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων για τη λήψη μέτρων κατά του Covid-19. 

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία και η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς Δήμος Καστοριάς - Διαδικτυακή Πύλη (kastoria.gov.gr) (εξυπηρέτηση πολιτών – Απαλλαγή τελών) ή στη διεύθυνση ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. (govapp.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Ε3 έτους 2019 ή Μ2/Μ3 (έναρξη εργασιών) για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 

β) τελευταίος λογαριασμός ρεύματος

Ο Δήμος Καστοριάς προκειμένου να διευκολύνει και να εξυπηρετήσει τους δημότες του που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά παρέχει ανάλογη υποστήριξη και πληροφορίες και σε μία νέα τηλεφωνική γραμμή: 2467351108, εκτός από τις τηλεφωνικές γραμμές: 2467351144-145-146 (Τμήμα Εσόδων) που έχουν ήδη ανακοινωθεί.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ