"


ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 2,2 εκατ. ευρώ για αρδευτικό έργο με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.

Εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

η πρόταση χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς» του Δήμου Καστοριάς, στο  πλαίσιο  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Πρόκειται για μια δράση προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Σκοπός του έργου είναι η εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, ώστε να ελαττωθούν οι ενεργειακές δαπάνες για την άρδευση και αντίστοιχα το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ώστε αυτά να γίνουν πιο ανταγωνιστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε «Με τα υφιστάμενα δίκτυα αρδεύονται σήμερα 5.690 στρ. εκ των οποίων τα 3.840 στρ. είναι στο αγρόκτημα του Κορησού και τα 1.850 στρ. στο αγρόκτημα Λιθιάς. Η επέκταση των αρδευτικών δικτύων ανέρχεται σε 1.150στρ. εκ των οποίων τα 715 στρ. προβλέπονται στο αγρόκτημα Κορησού και τα 435 στρ. προβλέπονται στο αγρόκτημα Λιθιάς.  Έτσι, η συνολική αρδευόμενη έκταση μετά την εκτέλεση του έργου θα ανέρχεται στα 6.840 στρ.».


Πανοραμική άποψη από τον κάμπο Κορησού-Λιθιάς


Ως προς τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου η εκτέλεση του έργου προβλέπει τα εξής:

- Αντικατάσταση και αναβάθμιση των αντλητικών συγκροτημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε 19 υφιστάμενες γεωτρήσεις.

- Ανόρυξη τεσσάρων νέων γεωτρήσεων, εκ των οποίων οι δύο στο αγρόκτημα Κορησού και οι δύο στο αγρόκτημα Λιθιάς.

- Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροστομίων (154 στο σύνολο).

- Εγκατάσταση νέων υδροληψιών στις επεκτάσεις των αρδευτικών δικτύων (34 στο σύνολο).

- Στεγανοποίηση των δεξαμενών κεφαλής των αρδευτικών δικτύων.

- Αυτοματοποίηση λειτουργίας των γεωτρήσεων με έλεγχο στάθμης δεξαμενών, προστασία υπέρμετρου υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα και κυκλική εναλλαγή λειτουργίας.

- Εφαρμογή άρδευσης ακριβείας μέσω διαχείρισης και ελέγχου του αρδευτικού δικτύου

Συνολικά εγκρίθηκαν 6,6 εκ. ευρώ για επέκταση, βελτίωση  και εκσυγχρονισμό 

τεσσάρων αρδευτικών δικτύων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά εγκρίθηκαν 6,6 εκ. ευρώ για επέκταση, βελτίωση  και εκσυγχρονισμό  τεσσάρων αρδευτικών δικτύων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την ένταξη των έργων αυτών υπέγραψε ο   Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ).

Πρόκειται για τις Πράξεις: 

1.Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης) - 1.042.220 ευρώ

2. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης) - 2.200.000 ευρώ

3. Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Λευκάρων του Δήμου Σερβίων - 1.200.000 ευρώ

4. Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Καστοριάς) - 2.200.000 ευρώ

Ταυτόχρονα να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2020 είχε ενταχθεί ακόμα ένα σημαντικό έργο στον τομέα της άρδευσης. Πρόκειται για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου Αρδευτικού Καρπερού - Δήμητρας του Δήμου Δεσκάτης, προϋπολογισμού 2.180.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης που έχει διατεθεί έως τώρα για την αναβάθμιση των συστημάτων άρδευσης της Περιφέρειας στα 8.822.220 ευρώ.

«Οι Πράξεις αυτές έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τη μείωση της κατανάλωσης νερού από πρωτογενείς υδατικούς πόρους και να συμβάλλουν στην προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την επέκταση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης,


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ