"


Η Καστοριά στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας


Μαθητές από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τα ψηφιακά τους έργα στο 10ο Φεστιβάλ Ψηφιακής

Δημιουργίας που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 13-18 Απριλίου, με κόμβους συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τη διοργάνωση του Φεστιβάλ στην  Καστοριά έχει αναλάβει ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Καστοριάς.

Στο Μαθητικό Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν ψηφιακά έργα, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο μαθημάτων όλων των γνωστικών αντικειμένων όλων των βαθμίδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και ψηφιακά έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας, κ.ά.) ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού / διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων.

Στο Μαθητικό Φεστιβάλ μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές από όλη την Ελλάδα αλλά και την Ομογένεια. Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού ψηφιακού έργου, αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συντονίζει το έργο, αν δεν το συντονίζει αποκλειστικά ο ίδιος.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ