"


Ξεκινά στο Δήμο Καστοριάς η διαδικασία αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για απαλλαγή τελών καθαριότητας-φωτισμού και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς

κάνει γνωστό ότι σύμφωνα με την με αρ.85/20 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊούCovid-19, μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από:

Α) τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Ειδικά για την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, που τέθηκε σε καραντίνα από 31/03/2020 έως 24/04/2020, η παραπάνω απαλλαγή ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων αυτής.

Β) το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και δεν κάνουν χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά για το διάστημα απαλλαγής θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. 

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, στη διεύθυνση  https://dt.govapp.gr/ - «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Ε3 έτους 2019 ή Μ2/Μ3 για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 

β) τελευταίος λογαριασμός ρεύματος

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351144-145-146


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ