"


Σε 326 Δήμους 51 εκ. ευρώ για μισθοδοσία 9.533 σχολικών καθαριστριών - Τα ποσά που παίρνουν οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορ. και Νεστορίου

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται

51.289.009,29 ευρώ σε 326 Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα δίνονται για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 9.533 ατόμων σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020 - 2021, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό έως τον Ιούνιο του 2021.

Σημειώνεται ότι από τους 9.533 εργαζόμενους, οι 5.049 είναι πλήρους απασχόλησης και οι 4.484 μερικής απασχόλησης.

Όπως αναγράφει η Απόφαση, τα εκατομμύρια προέρχονται από το λογαριασμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ. 14035/24.2.2021 Απόφαση, με τον Πίνακα που παρουσιάζει το ποσό που παίρνει κάθε ένας από τους 326 Δήμους,   ΕΔΩ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ