"


Την ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων προωθεί οργανωμένα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Την οργάνωση των αναγκαίων θεσμικών οργάνων και συλλογικοτήτων

των αντίστοιχων επαγγελματικών ομάδων, για την ανάδειξη των ιδιαίτερων προϊόντων που παράγονται εντός των ορίων της Δυτικής Μακεδονίας, προωθεί η Περιφερειακή Αρχή.  

Τα προϊόντα αφορούν και στους τρεις παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Στόχος της Περιφέρειας είναι η απόκτηση ταυτότητας της τοπικής παραγωγής, μέσω της πιστοποίησης και ταυτοποίησης  των αντίστοιχων προϊόντων που θα παράγονται από καθετοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες και θα διακρίνονται για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα τους.

Ειδικά για τα αγροτικά προϊόντα, το πρασίνισμα, η βιολογική παραγωγή και η φαρμακευτική ταυτότητα αυτών είναι βασική επιδίωξη.

Η ταυτοποίηση των προϊόντων θα συναρτάται από τη γεωγραφική ζώνη και την αξιοποίηση εργασίας του ντόπιου εργατικού, τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού, από επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες με έδρα εντός των ορίων της Δυτικής Μακεδονίας. 

Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία και ενδυνάμωση οικονομικών αλυσίδων αξίων προϊόντων και υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας που θα ενσωματώνουν πιστοποιητικά ποιότητας, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής και μηδενικές εκπομπές CO2 και αερίων του θερμοκηπίου. Ειδικά για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα θα συμπεριλαμβάνεται και η επισήμανση των φαρμακευτικών τους ιδιοτήτων.

Με τον  τρόπο αυτό επιχειρείται να γίνει για πρώτη φορά, σε πανελλαδικό επίπεδο, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνδυασμός με συνεργιστική αλληλεπίδραση τριών τουλάχιστον φυσικών και τεχνικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ποιότητας ανώτερου επιπέδου σε τελικά προϊόντα, με αντίστοιχη ταυτότητα και προέλευση Δυτικής Μακεδονίας.  


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ