"


Συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Εργασίας κ. Μαρία Συρεγγέλα, αρμόδια για θέματα δημογραφικού και οικογένειας, στην Αθήνα

Μετέφερα στην Υφυπουργό την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία

προτείνοντας παράλληλα την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών για την άμβλυνση του έντονου δημογραφικού προβλήματος στην Περιφέρεια μας. Συμφωνήσαμε για ένα πιλοτικό σχέδιο δράσεων που θα επεξεργαστούμε από κοινού για τη Δυτική Μακεδονία, που αντιμετωπίζει το οξύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.

Θα θέσουμετ ο θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου σύμφωνα με την κ. Υφυπουργό, η ολιστική προσέγγιση, η στήριξη της οικογένειας και η αγροτική ανάπτυξη είναι μερικές από τις προτεραιότητες που θέτει και η αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για το δημογραφικό στην Ευρώπη αναμένοντας σημαντικές αποφάσεις επ αυτών.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ