"


Κεραμάρης και Μπαμπούλης νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νεστορίου

Με αποφάσεις του δημάρχου Νεστορίου κ. Χρήστου Γκοσλιόπουλου,

ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Κεραμάρης Αργύριος ορίσθηκε τρίτος έμμισθος αντιδήμαρχος και ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Μπαμπούλης Δημήτριος ορίσθηκε άμισθος αντιδήμαρχος. 

Η θητεία των δύο αντιδημάρχων είναι ετήσια, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ