"


Πλεονασματικός ο Δήμος Νεστορίου – Περνά στο 2021 με θετικό ταμειακό υπόλοιπο

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Νεστορίου περνά στη νέα χρονιά (2021)

με θετικό υπόλοιπο στο ταμείο του, δηλαδή με πραγματικό οικονομικό πλεόνασμα. 

Βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που ασκήθηκε από την δημοτική αρχή κατά την προηγούμενη χρονιά, υπήρξαν η ορθολογική και νοικοκυρεμένη διαχείριση, ο απόλυτος έλεγχος και η στενή παρακολούθηση σε όλους τους κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου  (πάσης φύσεως προμήθειες και λοιπές δαπάνες). 

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πρόσθετη οικονομική στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, επέτρεψαν στον Δήμο Νεστορίου να επιτύχει τα ακόλουθα :

1. Να πληρωθούν όλες οι παλιές οφειλές που κληρονόμησε από το παρελθόν (πάνω από 250.000 ευρώ).

2. Να ανταποκριθεί με επάρκεια σε όλες τις νέες υποχρεώσεις και ανάγκες που δημιουργήθηκαν κατά το 2020. Δηλαδή, έχουν πληρωθεί οι προμηθευτές και οι συμβάσεις ή έχει προγραμματιστεί η πληρωμή τους για τις πρώτες μέρες του τρέχοντος έτος.

3. Να περάσει στο 2021 με θετικό πλεόνασμα άνω των 100.000 ευρώ.

Οι ως άνω στόχοι επιτεύχθηκαν χωρίς ο Δήμος Νεστορίου να μειώσει καμία από τις δραστηριότητές του και χωρίς να αποποιηθεί καμία από τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του. Αντίθετα, υπήρξε αυξημένη κινητικότητα και αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς, με ταυτόχρονη εκπόνηση πολλών νέων μελετών για τις ανάγκες των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και «Α. Τρίτσης».

Για τον Δήμο Νεστορίου οι λέξεις νοικοκυρεμένη και ορθολογική διαχείριση δεν είναι έννοιες κενές περιεχομένου, αλλά μετρήσιμα μεγέθη όπως φαίνεται στα 2 παραδείγματα που ακολουθούν :

1. Στον τομέα της προμήθειας καυσίμων κίνησης σε μια χρονιά ο Δήμος δαπάνησε 25.500 ευρώ (με 3 νέα, πρόσθετα οχήματα στον στόλο του), ενώ η προηγούμενη δημοτική αρχή, με λιγότερα οχήματα, είχε δαπανήσει 83.200 ευρώ (!).

2. Στη συντήρηση αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασικών δρόμων, το 2020 δαπανήθηκαν 40.000 ευρώ, όταν για το ίδιο φυσικό αντικείμενο, το 2019 είχαν δαπανηθεί 99.200 ευρώ (!).

Κατόπιν αυτών, ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση : 

«Ο Δήμος Νεστορίου είναι πλέον ένας από τους λίγους Δήμους της χώρας που δεν χρωστά πουθενά και έχει πλεόνασμα στο ταμείο του. Παράλληλα, προετοιμάζεται σε επίπεδο μελετών και εντάσσει έργα ποιότητας ζωής και ανάπτυξης στα τρέχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Για όλους αυτούς τους λόγους ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ