"


Πώς θα εφαρμοστεί η νέα 7ημερη αναστολή συμβάσεων σε κλειστές και πληττόμενες - ανοιχτές επιχειρήσεις

Άλλος ένας "κύκλος” - ο δέκατος κατά σειρά – αναστολών συμβάσεων εργασίας και ειδικών αποζημιώσεων στους εργαζομένους άνοιξε χθες.

Με βάση την κυβερνητική απόφαση για παράταση του lock down έως και την 7η Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την παράταση της αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεωτικά για όσες επιχειρήσεις είναι κλειστές με κρατική εντολή  από την 3η ή 7η Νοεμβρίου 2020  και προαιρετικά για τις πληττόμενες ανοιχτές επιχειρήσεις.

Έτσι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή για το διάστημα μεταξύ 1η και 7ης Δεκεμβρίου, θα πρέπει (υποχρεωτικά) να συνεχίσουν την αναστολή της σύμβασης εργασίας όλου του προσωπικού για το ίδιο αυτό διάστημα.

Όσες επιχειρήσεις που ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους (με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ του Απριλίου) δεν έκλεισαν με κρατική εντολή, μπορούν επίσης, εφόσον, το επιθυμούν να βγάλουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε αναστολή για το διάστημα μεταξύ 1ης και 7ης Δεκεμβρίου.

Σε αντίθεση, όμως, με το τι ισχύει για τις αναστολές του Νοεμβρίου, η βάση υπολογισμού των αποζημιώσεων τις οποίες θα λάβουν οι εργαζόμενοι που θα βγουν σε αναστολή, θα είναι σε μηνιαία κλίμακα τα 534 ευρώ (όπως ίσχυε έως και τον Οκτώβριο του 2020) και όχι τα 800 ευρώ (όπως ίσχυε αποκλειστικά για το Νοέμβριο), σύμφωνα με τη χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας.

Αυτό σημαίνει πως η ημερήσια αποζημίωση για το Δεκέμβριο θα ανέλθει στα 17,8 ευρώ (534 ευρώ : 30 ημέρες) έναντι των 26,6 ευρώ (800 ευρώ : 30 ημέρες) που ίσχυαν το Νοέμβριο.

Έτσι η αποζημίωση την οποία θα λάβουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα βγουν σε αναστολή για το πρώτο 7ημερο του Δεκεμβρίου θα ανέλθει στα 124,6 ευρώ (7 ημέρες Χ 17,8 ευρώ/μέρα).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, για τις αναστολές του πρώτου 7ημερου του Δεκεμβρίου, θα ισχύουν οι ίδιοι όροι που ίσχυσαν για τις αναστολές του Νοεμβρίου.

Δηλαδή, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη στο Capital.gr σε αναστολή μπορούν να βγουν όσοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020. 

Αυτό σημαίνει πως αν μία πληττόμενη πλην ανοιχτή επιχείρηση προσέλαβε κάποιον εργαζόμενο μετά την 4η Νοεμβρίου, π.χ. στις 10 Νοεμβρίου, δεν μπορεί να τον βγάλει σε αναστολή από την 1η έως και την 7η Δεκεμβρίου 2020.

Μπορεί, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ίδια επιχείρηση, για το προαναφερθέν διάστημα, να συνεχίσει να κρατά σε αναστολή όσους εργαζομένους είχε βγάλει σε αναστολή για οποιαδήποτε διάστημα εντός του Νοεμβρίου του 2020 ή να βγάλει σε αναστολή εργαζομένους που δεν είχε βγάλει το Νοέμβριο.

Για τις κλειστές -με κρατική εντολή – επιχειρήσεις και τις πληττόμενες πληττόμενες, πλην ανοιχτές επιχειρήσεις που βγάζουν σε αναστολή προσωπικό τους θα συνεχίσει να ισχύει η ρήτρα διατήρησης του ίδιου προσωπικού, τόσο για το διάστημα μεταξύ 1ης και 7ης Δεκεμβρίου, όσο και για ισόχρονο διάστημα μετά τη λήξη της αναστολής.

Για μία επιχείρηση που έκλεισε με κρατική εντολή πχ την 7η Νοεμβρίου και θα παραμείνει κλειστή, για τον ίδιο λόγο έως τις 7 Δεκεμβρίου, αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορεί να απολύσει έως τις 3 Ιανουαρίου του 2021. Και αυτό γιατί, βγάζοντας (υποχρεωτικά) σε αναστολή το προσωπικό της από την 7η έως και την 30η Νοεμβρίου -δηλαδή για 27 μέρες- δεν μπορούσε να απολύσει έως τις 27 Δεκεμβρίου. 

Συνεχίζοντας την αναστολή των εργαζομένων της για επιπλέον 7 ημέρες, η υποχρέωση διατήρησης του ίδιου προσωπικού μετατίθεται 7 μέρες μετά την 27η Δεκεμβρίου, δηλαδή έως και την 3η Ιανουαρίου 2021. Το ίδιο ισχύει, κατ΄ αναλογία, για όποια πληττόμενη - ανοιχτή επιχείρηση έβγαλε σε αναστολή προσωπικό το Νοέμβριο. Έτσι, αν μία πληττόμενη - ανοιχτή επιχείρηση βγάλει σε αναστολή εργαζομένους μεταξύ 1ης και 30ης Νοεμβρίου και συνεχίσει να κάνει το ίδιο και στο διάστημα μεταξύ 1ης και 7ης Δεκεμβρίου, δεν θα μπορεί να απολύσει έως και την 7η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή 30 μέρες μετά τη λήξη των αναστολών του Νοεμβρίου συν 7 μέρες λόγω των επιπλέον (7)ημερών των αναστολών του Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται πως, βάσει της τελευταίας Υπουργικής Απόφασης, για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

Με άλλα λόγια, για παράδειγμα, αν μία πληττόμενη -ανοιχτή επιχείρηση βγάλει σε αναστολή ένα εργαζόμενο της για το διάστημα μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου και ένα άλλο μεταξύ 1ης και 30ης Νοεμβρίου και, έπειτα, μεταξύ 1ης και 7ης Δεκεμβρίου, δεν θα μπορεί να προβεί σε μείωση του προσωπικού της έως και την 7η Ιανουαρίου του 2021 (και όχι έως την 22η Δεκεμβρίου του 2021). 

Και αυτό γιατί η "ρήτρα” μη απόλυσης θα εφαρμοστεί με βάση το μέγιστο διάστημα της αναστολής και όχι το ελάχιστο ή κάποιο μέσο όρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, οι δηλώσεις για τις αναστολές για το διάστημα από 1 έως 7 Δεκεμβρίου, θα μπορούν να υποβληθούν από 8 Δεκεμβρίου. 

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ