"


Ποσό 2 εκ. ευρώ μέσω πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Καστοριάς

 

Το ποσό των 2.054.725,70 €.  μέσω πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. εγκρίθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο "Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς".

Μέσω αυτού του έργου, όπως αναφέρει η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καστοριάς, θα γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου για τη σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση, μέσω της τοποθέτησης θερμομόνωσης στο κέλυφος, τη μείωση του ενεργειακού κόστους θέρμανσης μέσω της αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης, την περαιτέρω μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της εγκατάστασης μονάδας συμπαραγωγής (net metering) και την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και άλλες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων, λαμπτήρων φωτισμού κλπ).

Η επένδυση εκτιμάται πως θα έχει περίοδο αποπληρωμής τα 3 περίπου έτη και θα επιφέρει αξιοσημείωτη μείωση στις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες του Νοσοκομείου, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους που θα μπορούν να διατεθούν σε άλλους τομείς.

«Το έργο εντάσσεται μετά από πολυετή προσπάθεια και βασίζεται σε σχεδιασμό, προμελέτες και προμετρήσεις που εκπόνησε η Υποδιεύθυνση Τεχνικού του Νοσοκομείου», τόνισαν οι υπεύθυνοι της Διοίκησης του Νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι «η ένταξη της πράξης αποτελεί μια σημαντική επιτυχία που επιτεύχθηκε χάρη στις συστηματικές κι επίπονες ενέργειες του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού του Νοσοκομείου και του Τμήματος Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, το οποίο ανέλαβε τη σύνταξη πλήρους και συγκροτημένου φακέλου πρότασης, με τη σχετική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησής της».

Το αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται η διαδικασία για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης εφαρμογής και σύνταξης των τευχών δημοπράτησης του έργου. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2022 και να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023.

Επιπλέον 155,000 ευρώ για την Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών

Παράλληλα στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020. εντάχθηκε και το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών προϋπολογισμού 155.209,68 ευρώ.

Όπως ανέφερε η διοίκηση του Νοσοκομείου "Στο Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών θα γίνουν εργασίες για θερμομόνωση στο κέλυφος, και για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκών συλλεκτών (πάνελς) και συστημάτων σκίασης, καθώς και για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αναβάθμισης".

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ