"


Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα LEADER της Αναπτυξιακής Καστοριάς

Με σημαντικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ΠΕ Καστοριάς ολοκληρώθηκε  η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα CLLD/LEADER.

Υποβλήθηκαν 33 προτάσεις προϋπολογισμού 5.267.800  ευρώ.

Οι προτάσεις αφορούν σε επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Υποβλήθηκαν προτάσεις στον τομέα του  τουρισμού για δημιουργία και εκσυγχρονισμό τουριστικών εγκαταστάσεων, στον τομέα της μεταποίησης για δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, επίσης υποβλήθηκαν επενδυτικά σχέδια στις βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου, μαρμάρου παραγωγής τροφίμων, επεξεργασίας δερμάτων κλπ.

Αυξημένο ήταν και το ενδιαφέρον σε επενδύσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, υγείας, χημικών αναλύσεων κλπ.

Υποβλήθηκαν και τρία καινοτόμα σχέδια συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Leader υλοποιούνται ήδη 17 δημόσια έργα προϋπολογισμού 1.107.000 ευρώ και 14 ιδιωτικές επενδύσεις προϋπολογισμού 3.865.000 ευρώ.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος Leader, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών & Περιβάλλοντος, κα Καλλιόπη Κυριακίδου, είναι σημαντικό το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή μας και ιδιαίτερα στην τωρινή συγκυρία. H ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ συνεχίζει την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, ολοκληρώνοντας όλες τις διαδικασίες της εφαρμογής του γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Η Περιφερειακή Αρχή στήριξε αυτό το ενδιαφέρον  έμπρακτα  με την  εξασφάλιση της διεξαγωγής 2ης προκήρυξης, άλλωστε οι πολιτικές κατευθύνσεις της δίνουν τεράστια σημασία στην επιχειρηματικότητα και τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες θα είναι η βάση για την καταπολέμηση της ανεργίας και το όχημα που θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ