"


Στις 10:00πμ θα ανοίγουν από αύριο Τετάρτη τα εμπορικά καταστήματα στην Καστοριά

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 5000 ευρώ και σφράγισμα 15 ημερών

Μέτα τις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο του νέου κύματος Covid-19 και καθώς ο Νομός μας εξακολουθεί να είναι στο επίπεδο υψηλού επιδημιολογικού φορτίου (κόκκινο) , (ΦΕΚ  4829 / 2-11-2020 σελ. 53509 , Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020) , ενημερώνουμε για τις υποχρεώσεις και τις αλλαγές που συνεπάγονται για τα εμπορικά καταστήματα ως εξής:

Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων στις 10:00 π.μ. ΦΕΚ 4829 / 2-11-2020 , σελ.53478

Γι΄ αυτό το λόγο ενημερώνουμε και επισημαίνουμε στους συναδέλφους πως από αύριο Τετάρτη 4-11-2020 πρέπει να μεταθέσουν το άνοιγμα των καταστημάτων τους στις 10:00 π.μ. Το υπόλοιπο προτεινόμενο ωράριο ισχύει ως έχει.

Μέτα τις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο του νέου κύματος Covid-19 και καθώς ο Νομός μας εξακολουθεί να είναι στο επίπεδο υψηλού επιδημιολογικού φορτίου (κόκκινο) , (ΦΕΚ  4829 / 2-11-2020 σελ. 53509 , Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020) , ενημερώνουμε για τις υποχρεώσεις και τις αλλαγές που συνεπάγονται για τα εμπορικά καταστήματα ως εξής:

1. Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων στις 10:00 π.μ.

ΦΕΚ  4829 / 2-11-2020 , σελ.53478

Γι΄ αυτό το λόγο ενημερώνουμε και επισημαίνουμε στους συναδέλφους πως από αύριο Τετάρτη 4-11-2020 πρέπει να μεταθέσουν το άνοιγμα των καταστημάτων τους στις 10:00 π.μ. Το υπόλοιπο προτεινόμενο ωράριο ισχύει ως έχει.

2. Υποχρεωτική μάσκα για όλους (πωλητές/καταναλωτές/κοινό) εντός και εκτός καταστημάτων.

3. 4 άτομα έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον (εκτός των εργαζομένων στην επιχείρηση) .

4. Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των 5 ατόμων.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων γιατί τα διοικητικά πρόστιμα είναι μεγάλα (2.000 € – 30.000 € για τις αποστάσεις, σημείο 9 άρθρου 4 ΥΑ) και 5.000 € για το ωράριο (σημείο 10, άρθρου 4 ΥΑ αναλογικά εφαρμοζόμενο) σε συνδυασμό με υποχρεωτικό κλείσιμο 15 ημερών.  Δεν επιτρέπεται λόγω λαθών και αβλεψιών να επιβάλλονται τέτοια πρόστιμα και ποινές στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτήν την δύσκολη εποχή.

Για κάθε αλλαγή θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

Το  Δ.Σ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ