"

 


Σε ύψος ρεκόρ 6.200.000€ η ένταξη έργων ΕΣΠΑ του Νοσοκομείου Καστοριάς

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Καστοριάς ενημερώνει τους πολίτες του Νομού για την ένταξη

και χρηματοδότηση, των παρακάτω έργων υποδομής και εξοπλισμού για το Γ.Ν. Καστοριάς, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, για τα οποία έχει ήδη εκκινήσει και η διαδικασία υλοποίησης.

Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας, επιτάσσουν σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό. Οι τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, παράλληλα με την συνδρομή τους στην αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, επέδειξαν αξιέπαινη εργατικότητα και συνέπεια στην ετοιμότητα διεκδίκησης έργων του προγράμματος ΕΣΠΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την εξυπηρέτηση του πολίτη, και σε συνεργασία με την διοικητική και την υγειονομική περιφέρεια, πετύχαμε την πρωτοφανή σε ύψος, για τα δεδομένα του νομού, χρηματοδότηση των παρακάτω έργων: 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ