"

 


Ο Δήμος Νεστορίου ολοκλήρωσε τις εκκρεμότητες για να μπορεί να συμμετέχει σε νέους διορισμούς και στο πρόγραμμα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων

Μία εκκρεμότητα από το 2016 έλαβε τέλος για το Δήμο Νεστορίου.

Πλέον ο Δήμος ολοκλήρωσε τις διαδικασίες, που είχε υποχρέωση να κάνει πριν από 4 χρόνια, και απέκτησε ψηφιακό οργανόγραμμα και περιγράμματα θέσεων για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του, τα καταχώρησε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει επιτέλους τη δυνατότητα να μπορεί, εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά, να ζητάει το διορισμό μονίμων υπαλλήλων για την ενίσχυση του προσωπικού του ώστε να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες. 

Επίσης, μετά την ανωτέρω εξέλιξη, μπορεί να συμμετέχει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ως φορέας υποδοχής για την κάλυψη κενών θέσεων μέσω απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλων. 

Σημειώνεται ότι στην παρούσα συγκυρία τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα όλων των Δήμων της χώρας, άρα και της περιοχής μας, είναι η οικονομική υποβάθμιση και η έλλειψη προσωπικού (υποστελέχωση). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι Δήμοι νʼ αποκτήσουν καινούργιο προσωπικό, είτε απευθείας με νέους διορισμούς, είτε μέσω της κινητικότητας, είναι η οικονομική δυνατότητά τους να καλύπτουν τις δαπάνες μισθοδοσίας των νέων υπαλλήλων. Σήμερα, η δυνατότητα αυτή έχει περιοριστεί σημαντικά για τους περισσότερους Δήμους, μετά τις μεγάλες περικοπές που έγιναν την τελευταία δεκαετία. Πάγιο αίτημα όλων των μικρών, ορεινών και όχι μόνο Δήμων είναι η αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης από την πολιτεία, προκειμένου να ανανεωθεί και να αυξηθεί το προσωπικό τους. Μάλιστα, οι 3 Δήμοι της Π.Ε. Καστοριάς ζητούν την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος που ταλανίζει τόσο τους ίδιους, όσο και γενικότερα τους Ο.Τ.Α. της χώρας.  


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ