"

 


Χρηματοδότηση δύο Δράσεων επιδότησης ενοικίου για τους Ρομά του Δήμου Κοζάνης και του Δήμου Φλώρινας, προϋπολογισμού 345 χιλ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020

Ο Περιφερειαρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε

την ένταξη 2 Δράσεων Κοινω-νικής Φροντίδας και Προστασίας Ρομά που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα την επιδότηση ενοικίου, συνολικού προϋπολογισμού 344.844 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020.

“Οι Δράσεις αφορούν στη μετεγκατάσταση των Ρομά από υπάρχοντες οικισμούς / καταυλισμούς σε αυτό-νομες στεγαστικές λύσεις, βάσει σχετικών κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενοι, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ευρύτερη κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων και την ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινότητας”, επισήμανε ο Γ. Κασαπίδης, προσθέτοντας ότι “Δικαιούχοι των Δράσεων είναι ο Δήμος Κοζάνης, με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 154.548  ευρώ και με στόχο την μετεγκατάσταση σε επιλεγμένα οικήματα συνολικά 28 ατόμων Ρομά, καθώς και ο Δήμος Φλώρινας, με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 190.296 ευρώ και στόχο την μετεγ-κατάσταση 29 ατόμων Ρομά”.

Τα έργα θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10: “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020.
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ