"


Ειδικές Σχολές Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανταποκρινόμενη

σε αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΕΠΦΑ) ενέκρινε την λειτουργία Ειδικών Σχολών Επιμόρφωσης στις οποίες μπορούν να  συμμετάσχουν δωρεάν πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Όσοι παρακολουθήσουν τις εν λόγω Ειδικές Σχολές Επιμόρφωσης θα λάβουν ισοτιμία με το δίπλωμα UEFA B και την ταυτότητα τριετίας που είναι απαραίτητη για την εργασία τους ως προπονητές ποδοσφαίρου (UEFA CONVENTION 2020). Η διάρκεια των Σχολών θα είναι 25 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συλλέξουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών Ε.Π.Ο. στο email proponites@epo.gr. Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.  

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:  

–Αίτηση 

-Πτυχίο ΤΕΦΑΑ – ΣΕΦΑΑ

-Δίπλωμα ειδίκευσης Ποδοσφαίρισης 

-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (να περιλαμβάνει: προσωπικά στοιχεία, εμπειρία ως ποδοσφαιριστής, εμπειρία ως προπονητής, επιπλέον επιμόρφωση)

-Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

-Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

-Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής

-Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.

-Μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε μορφή jpg)

-Παράβολο κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Ο. (Τράπεζα Πειραιώς) με το ποσό των 130,00 € που αντιστοιχεί στην έκδοση ταυτότητας τριετίας με ημερομηνία λήξης 31.12.2021

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30/10/2020

Το πρόγραμμα λειτουργίας των Σχολών θα αναρτηθεί σύντομα στο site της ΕΠΟ. 





Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ