"


Γ’ Εθνική: Σέντρα στις 11 Οκτωβρίου - Πρεμιέρα με Αγ. Ματθαίο Κέρκυρας η Καλλιθέα

Άλλαξε η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής για τη σεζόν 2020-2021

Κατά την διαδικασία της κλήρωσης ο πρόεδρος Επιτροπής Διοργανώσεων Παναγιώτης Δημητρίου τόνισε πως η ΕΠΟ προσπαθεί για να έχουν κόσμο τα γήπεδα στην Γ’ Εθνική, ενώ επιβεβαίωσε πως η πρώτη σέντρα της σεζόν θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου.

Ο λόγος της μετάθεσης της πρεμιέρας έχει να κάνει με το γεγονός πως δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το μέτωπο σε ότι αφορά την SL2-FL, συνεπώς η Γ’ Εθνική θα ξεκινήσει μετά από 15 ημέρες και με εκκρεμότητα την προκήρυξη της. Η λήξη της σεζόν ορίστηκε στις 18 Απριλίου 2021.

Με τον Αγ. Ματθαίο Κέρκυρας εκτός έδρας κληρώθηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Μεγ. Αλέξανδρος Καλλιθέας, ενώ την 2η αγωνιστική στο πρώτο επίσημο ματς εντός έδρας θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Πρέβεζα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΕΠΣ   -  1η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 2 ΑΝ. ΑΡΤΑΣ

4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ 12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

6 ΠΡΕΒΕΖΑ 11 ΘΥΕΛΛΑ  2015

7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 10 ΛΕΥΚΙΜΗ

8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

   

ΕΠΣ   -  2η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ 4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 ΠΡΕΒΕΖΑ

12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ

11 ΘΥΕΛΛΑ  2015 8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

10 ΛΕΥΚΙΜΗ 9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ  

ΕΠΣ   -  3η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ 3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

6 ΠΡΕΒΕΖΑ 2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ

8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

10 ΛΕΥΚΙΜΗ 11 ΘΥΕΛΛΑ  2015

7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ  

   

ΕΠΣ   -  4η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ 1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6 ΠΡΕΒΕΖΑ

3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ

2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ 8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10 ΛΕΥΚΙΜΗ

12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 11 ΘΥΕΛΛΑ  2015

9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ  

   

ΕΠΣ   -  5η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 6 ΠΡΕΒΕΖΑ

7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ

8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

10 ΛΕΥΚΙΜΗ 2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ

12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

11 ΘΥΕΛΛΑ  2015  

   

ΕΠΣ   -  6η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

6 ΠΡΕΒΕΖΑ 8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ 9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 10 ΛΕΥΚΙΜΗ

3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11 ΘΥΕΛΛΑ  2015

2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ 12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

   

ΕΠΣ   -  7η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ

10 ΛΕΥΚΙΜΗ 6 ΠΡΕΒΕΖΑ

11 ΘΥΕΛΛΑ  2015 5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ

12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ  

   

ΕΠΣ   -  8η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 10 ΛΕΥΚΙΜΗ

7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 11 ΘΥΕΛΛΑ  2015

6 ΠΡΕΒΕΖΑ 12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ

4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ  

   

ΕΠΣ   -  9η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 10 ΛΕΥΚΙΜΗ

11 ΘΥΕΛΛΑ  2015 9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ

2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ 5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ

4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

6 ΠΡΕΒΕΖΑ  

   

ΕΠΣ   -  10η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

11 ΘΥΕΛΛΑ  2015 1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

10 ΛΕΥΚΙΜΗ 12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ

6 ΠΡΕΒΕΖΑ 3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ 4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

ΕΠΣ   -  11η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11 ΘΥΕΛΛΑ  2015

2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ 9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ

6 ΠΡΕΒΕΖΑ 5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ

10 ΛΕΥΚΙΜΗ  

ΕΠΣ   -  12η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

11 ΘΥΕΛΛΑ  2015 2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ

10 ΛΕΥΚΙΜΗ 3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ

7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 6 ΠΡΕΒΕΖΑ

12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ  

   

ΕΠΣ   -  13η  αγωνιστική

Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

2 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

3 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 11 ΘΥΕΛΛΑ  2015

5 ΚΑΛΛΗΡΑΧΗ 10 ΛΕΥΚΙΜΗ

6 ΠΡΕΒΕΖΑ 9 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ

1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ  

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ